About » Vision / Mission Statement

Vision / Mission Statement

Gshkiwewziwin/Mission

Kinoomaagewin miinin Wiikwemkoong debendaagozit ji ni gshkiwewzit zaagiji’ing ji ni waamdawet ezhi mna miingowe’ezit.

 

Niigaanaabwin/vision

Wii aasgaabwitmaang mina gshkiwewziwin naagadooying mooshkin Anishinaabe Bimaadiziwin